Các phân hệ của hệ thống Đại học điện tử (QMC_eUni)

Hệ thống được thiết kế tổng thể theo mô hình Đại học điện tử bởi đội ngũ chuyên gia về quản lý giáo dục, công nghệ thông tin là những cán bộ của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý trường học bao gồm một số phân hệ chính sau: