Category Archives: Sự kiện

Kiểm tra công tác Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; Quản lý văn bằng chứng chỉ; Tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, Công tác thực hiện quy chế công khai

07h30: Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; Quản lý văn bằng chứng chỉ; Tổ chức sát hạch