Đánh giá ngoài các chương trình: CNKT cơ điện tử; CNKT ô tô; CNKT điều khiển và tự động hóa; CNKT điện tử – viễn thông

Đánh giá ngoài các chương trình: CNKT cơ điện tử; CNKT ô tô; CNKT điều khiển và tự động hóa; CNKT điện tử – viễn thông

TP: Trưởng hoặc phó các đơn vị: Phòng Đào tạo, KHCN, CTSV, Quản trị, TCHC, TCKT, Thanh tra giáo dục; Trung tâm: ĐBCL, CNTT, HTDN, Quản lý KTX, Khảo thí, Thông tin Thư viện, Truyền thông & QHCC; Trạm Y tế, Công ty Letco

Thời gian: Từ 08h00 ngày 26/11/2021 đến 17h00 ngày 30/11/2021

Địa điểm: Phòng họp tầng 4 – Nhà A1

Chủ trì: Đ/c Bùi Thị Ngân – Phó Hiệu trưởng