Kiểm tra công tác Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; Quản lý văn bằng chứng chỉ; Tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, Công tác thực hiện quy chế công khai

07h30: Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; Quản lý văn bằng chứng chỉ; Tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, Công tác thực hiện quy chế công khai
TP : Theo Kế hoạch
Ghi chú : Thời gian làm việc có thể điều chỉnh theo Kế hoạch của đoàn kiểm tra
Chủ trì: Đ/c Bùi Thị Ngân – Phó Hiệu trưởng
Địa điểm: Phòng họp tầng 4 – Nhà A1