Khai mạc đánh giá ngoài 4 CTĐT

Khai mạc đánh giá ngoài các chương trình: CNKT cơ điện tử; CNKT ô tô; CNKT điều khiển và tự động hóa; CNKT điện tử – viễn thông

Thành phần và địa điểm:

  • Đoàn chuyên gia ĐGN, Ban giám hiệu, đại diện Hội đồng trường, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng các Khoa có CTĐT được đánh giá, đại diện Thường trực (tại phòng họp tầng 4 nhà A1).
  • Lãnh đạo khoa, Trưởng các bộ môn, Nhóm chuyên trách các CTĐT được đánh giá (tại Khoa CN Ô tô P517-A10;  Khoa Điện P516-A7; Khoa Cơ khí P315-A10; Khoa Điện tử Phòng hội thảo T12-A1)

Thời gian: 10h00 ngày 26/11/2021

Chủ trì: Đ/c Trần Đức Quý – Hiệu trưởng