Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội bầu Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2022 – 2026

Sáng ngày 13/11, Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động bầu Hội đồng trường nhiệm kỳ 2022 – 2026. PGS.TS.Trần Đức Quý – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì Hội nghị, cùng sự tham gia của 630 đại biểu là cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường.

Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động bầu Hội đồng trường, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2026
Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động bầu Hội đồng trường, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2026

Tại Hội nghị, PGS.TS.Trần Đức Quý – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo Đề án nhân sự Hội đồng trường Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2026. Hiệu trưởng nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội đồng trường đã quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển và thông qua các quy chế, quy định quan trọng của Trường, đáp ứng yêu cầu tự chủ và phát triển nhà trường.

Đại biểu tham dự Hội nghị
Đại biểu tham dự Hội nghị

Thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học năm 2018; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung và một số điều của Luật Giáo dục đại học, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã thống nhất và xây dựng kế hoạch thực hiện quy trình bầu Hội đồng trường nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử
Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử

Hội nghị đã nhất trí cao thông qua phương án bầu Hội đồng trường nhiệm kỳ 2022 – 2026, thống nhất số lượng thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2022 – 2026 là 17 thành viên, các ứng viên được giới thiệu từ các tổ chức, đơn vị trong và ngoài trường đều có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, uy tín. Hội nghị thực hiện bỏ phiếu đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch. Kết quả bầu cử với tỉ lệ đồng thuận rất cao thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tin tưởng vào một tập thể lãnh đạo nhiệm kỳ mới, với nhiều đổi mới và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Đại học Công nghiệp Hà Nội trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị